Velkommen til Arbejdsskadeforeningen – AVS

Brug os, det er ingen skade at kende os.

BEMÆRK : Åbent rådgivning er hver den første onsdag i hver måned fra kl. 17.00 til 19.00 – derefter er der møde mellem rådgiverne til kl. 20.00 i lokalerne hos BUPL Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse – Bybus 902 har stoppested på Byskovvej tæt på BUPL.

 

Har du en arbejdsskade?

Har du fået en fysisk eller psykisk arbejdsskade, og er gået i stå i processen, tilbyder vi vejledning. Vi har megen erfaring, og vores princip er hjælp til selv-hjælp.

 Hvad skal jeg så gøre nu?

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Ellers kan du blive medlem af AVS, og det kan du gøre gennem vores indmeldelses-formular

 Vil du vide mere? Kontakt os!

 

Telefon: 61 43 75 75

Email:avs.formand@gmail.com

 

Arbejdsskadeforeningen logo

Vi kan virke som den “Tovholder” den arbejdsskadede person har brug for.

Vi kan være med til at gøre en positiv forskel i din arbejdsskadesag, idet vi kan hjælpe dig med at få overblik i forbindelse med anmeldelse, sagsbehandling og afgørelser i arbejdsskadesager.

Vi yder hjælp til selvhjælp og giver kvalificeret vejledning uanset om din arbejdsskade er fysisk eller psykisk, og uanset om der er tale om en arbejdsulykke eller en arbejdsrelateret lidelse, som har udviklet sig over tid.

Har du en nedsat erhvervsevne af andre årsager en arbejdsskader/lidelser vil vi også gerne rådgive i forhold til Dit Jobcenter/kommune og Din fremtid.

Har din arbejdsskade medført at du også har en sag i det lokale Jobcenter, kan vi også råde og vejlede, samt tilbyde at deltage som bisidder, alt efter behov.

 

Vi har en viden og erfaring fra mange års arbejde som vi gerne vil bidrage med, både i den offentlige debat, i forhold til myndigheder og øvrige instanser – og ikke mindst i forhold til den arbejdsskadede.

En person som er arbejdsskadet har krav på en retfærdig og hurtig sagsbehandling, en rimelig erstatning og hjælp til at genskabe en rimelig tilværelse.

Det drejer sig i høj grad om livskvalitet, dette gælder også for familien til den person som er blevet arbejdsskadet.

Brug os, det er ingen skade at kende os.

Kurt A. Nissen
Rådgiver i AVS.