Bestyrelsen

Tina Huniche

Formand og rådgiver

Katrinevej 40, Gimlinge
4200 Slagelse

Mobil til AVS: 61437575

Mail: avs.formand@gmail.com

Jeanne Jeppesen

Næstformand, kasserer & rådgiver

Gartnerivej 3
4180 Sorø

Mobil: 25338783

Mail: avs-kasserer@stofanet.dk

Anette Jensen

Bestyrelsesmedlem & sekretær

Kan kontaktes via formanden.

Helle Bøgelund

Bestyrelsessuppleant og bogholder

Kan kontaktes via formanden.

Torben Seerup

Bestyrelsesmedlem

Kan kontaktes via formanden.

Bjarne Balodis Olsen

Bestyrelsesmedlem & rådgiver

Kan kontaktes via formanden.

Tobias Lund Rasmussen

Suppleant & rådgiver

Kan kontaktes via formanden.