Åbent brev til politikerne i Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget i Slagelse kommune.

Ang. Veterankoordinatorstillingen i Slagelse kommune.

Vi i Arbejdsskadeforeningen AVS har altid rost Slagelse kommune for at være fremsynet vedr. at ansætte en Veterankoordinator til særlig hjælp for de hjemsendte veteraner som havde skader af forskellig art fra deres tjeneste i udlandet under krigsforhold.

Nu kan det læses i dagsordenen til næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget på tirsdag d.10.04.12 at stillingen måske bliver nedlagt, på trods af alle de flotte ord som der er skrevet i sagen til politikerne, Jobcenterchefen vil tydeligvis gerne have at stillingen forsætter men hvor skal pengene komme fra ?

Her sætter jeg min lid til udvalget med Flemming Erichsen formand nok skal finde pengene ca. 550.000 årligt således at Veterankoordinatoren kan forsætte med at hjælpe veteranerne og samtidigt aflaste Jobcentret og andre dele af den kommunale administration.

Jobcentret vurdere at i Slagelse kommune er der mindst 800 veteraner.

I Arbejdsskadeforeningen havde vi i tirsdag en henvendelse fra en kvindelig sygeplejerske som havde været udsendt via militæret og var blevet psykisk skadet af dette, hun var ikke klar over at der var en sådan Veterankoordinator, så vi anbefalede at hun tog kontakt.

Ved at forsætte med at have en Veterankoordinator i Slagelse kommune, bevares der en stor viden/erfaring om hvordan veteraner har det og hvordan de kan hjælpes.

Desværre har jeg svært ved at tyde meningen med den indstilling som Jobcenterchefen giver til det politiske udvalg, den kan tolkes sådan at den nuværende stilling ikke forsætter men at de nuværende ansatte i Jobcentret skal viderefører det arbejde som Veterankoordinatoren har opstartet.

Min varmeste anbefaling er at forsætte den nuværende ordning og tage den op til endelig vurdering i 2013, så har den kørt i 2 år og der er et bedre og sagligere grundlag for at vurdere ordningen.

Arbejdsskadeforeningen deltager gerne i en høring om Veterankoordinator stillingen.

Ps. Forsvaret afholder Åbent hus i Veterancentret i Ringsted d. 14 april 2012 hvor jeg er tilmeldt, her håber jeg at kunne fortælle at politikerne i Slagelse stadigvæk er bevidste om behovet for en Veterankoordinator i en kommunen med både en kaserne og en flådestation og derfor har besluttet at forlænge ordningen.