Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Sjælland fastslår i deres kendelse af 22.06.12 at den arbejdsskadede NN, har ikke ved sin adfærd forhalet helbredelsen, nævnet vurdere at NN ikke har forhalet sin helbredelse ved at stoppe sin medicinske behandling.

I Arbejdsskadeforeningen AVS er vi 100% tilfredse med denne afgørelse, vi havde anket afgørelsen fra Slagelse Jobcenter som havde stoppet sygedagpengene d. 18. november 2011 til den psykisk syge buschauffør da de mente han forhalede sin helbredelse.

Skadelidte NN havde ikke råd til den dyre medicin og arbejdsskadeforsikringen ville ikke betale.

Skadelidte gav ret hurtigt fuldmagt til AVS da alle rudekuverterne fra Jobcenter og Arbejdsskadestyrelse kun forværrede hans psykiske tilstand.

Slagelse Jobcenter forsøgte ikke at hjælpe NN – der blev bare lukket for kassen, først efter pres fra AVS fremsendte Slagelse Jobcenter nogle ansøgningsskemaer som NN selv skulle i sin nedtur udfylde og aflevere, hvilke skadelidte ikke magtede.

Nu SKAL Slagelse Jobcenter genoptage udbetalingen af sygedagpenge til skadelidte tilbage fra d. 18. november 2011.

Skadelidte havde rent faktisk fået det bedre efter den meget psykisk svære kamp uden medicin, men med en stærk vilje og uden bivirkningerne fra medicinen mente skadelidte NN at han ikke mere ville finde sig i den dårlige behandling fra Jobcenter Slagelse, så NN søgte om dagpenge i sin A-kasse og blev godkendt med det forbeholdt at han ikke mere skulle være Buschauffør, men at han står til rådighed for alt andet, d.d. har han dog ikke fået noget arbejde.

Jobcenter Slagelse havde tidligere stoppet hans sygedagpenge, velvidende at der kørte en arbejdsskadesag i Arbejdsskadestyrelsen og på trods af at ingen læge havde raskmeldt NN – Først efter at AVS havde haft sagen på Jobcenterchefens bord blev sygedagpengene genoptaget.

Skadelidte havde efter han var blevet overfaldet på sit arbejde, været under behandling hos det psykiatriske system, været indlagt, været medicineret og fået flere gange elektrochok under sin indlæggelse.

Har undervejs i hele sagen forsøgt selvmord et par gange, har lukket sig inde og været tæt på at få et alkoholproblem.

Arbejdsgiverens hjælp til deres sygemeldte chauffør blev en opsigelse, som siden er kendt usaglig.

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt den psykiske arbejdsskade men uden nogen erstatning, dette er anket til Ankestyrelsen som totalt urimeligt da NN har passet sit arbejde som buschauffør uden problemer, indtil overfaldet.

I AVS læser vi også kendelsen fra Beskæftigelsesankenævnet sådan at Jobcenter Slagelse skulle have valgt det mest lempelige sanktion for borgeren, hvilket ville have været at indkalde NN og lægen til en drøftelse af fremtidsmulighederne, men Jobcentret valgte den hårde sanktion og smækkede pengekassen i og henviste til kontanthjælp.

I AVS håber vi at Jobcenter Slagelse lærer af denne sag, siden denne sag startede er den daværende Jobcenterchef og Lederen af Sygedagpenge-afdelingen begge rejst fra Jobcenter Slagelse.

Jobcenter Slagelse er for nuværende i gang med en gennemgribende analyse af deres arbejdsgange, således at sagsbehandlingen kan blive bedre til gavn for alle.

I AVS mener vi at der skal være en mere helhedsorienteret sagsbehandling i ALLE Jobcentre, det offentlige skal være der for den sygemeldte, den sygemeldte skal ikke kæmpe sin kamp alene, for så taber også samfundet.

Denne afgørelse fra nævnet er meget vigtig: Det er ikke kun et spørgsmål om hvad skadelidte har gjort, men hvorfor skadelidte har gjort dette og det SKAL et Jobcenter vurdere inden de bare smækker kassen i.

Kurt A. Nissen formand for AVS

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt