Det kan betale sig at klage

Den syge kan også have ret. En afgørelse som et Jobcenter har truffet kan ankes til beskæftigelsesankenævnet og nu foreligger der opgørelse over ankesager i 2011. I Slagelse havde 139 borgere klaget over afgørelsen i deres sygedagpengesag og kun i 53% af sagerne havde...