Et kort referat fra konferencen ang. Veteraner.
Sammen med H.K.H. Kronprinsen var vi fra Arbejdsskadeforeningen AVS til Forskningskonference ang. De Hjemvende Danske Soldater, konferencen blev afholdt af Soldaterlegatet d. 09.10.12, der var ca. 500 deltagere og vi 3 Jeanne Jeppesen, Berit Rask og Kurt A. Nissen fra AVS nåede lige at komme inden Kronprinsen trådte ind i salen.
Undersøgelsen af de Hjemvente soldater er en af de mest grundige og omfattende i verden og nu har Danmark et meget bedre og sagligt grundlag for at kunne vurdere følgerne af de krige som danske soldater har været udsendt til i tidsrummet fra 1992 til 2009, hvor ca. 26.000 personer har været udsendt.
7% af veteranerne oplever selv, at de har større eller mindre fysiske mén af udsendelsen.
PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) 624 soldater eller 2,4% af alle udsendte er blevet diagnosticeret med PTSD
Mange er blevet afvist af Arbejdsskadestyrelsen fordi lidelsen ikke er brudt ud inden der var gået 6 måneder fra belastningen havde fundet sted, en regel som Psykiater Henrik Steen Andersen fra Rigshospitalet satte spørgsmål tegn ved med den nye viden man nu have efter denne undersøgelse – det viser sig at det kan vare op til flere år for nogle soldater, før lidelsen bryder ud og de skal selvfølgelig også anerkendes.
I pausen havde jeg en god snak med 2 Folketingsmedlemmer (der var flere tilstede) men Bjarne Laustsen fra Socialdemokratiet og Jørgen Arbo-Bæhr Enhedslisten var meget optaget af at denne 6 måneders regel skulle fjernes til fordel for de arbejdsskadede soldater, således at alle som fik en lidelsen på grund af deres udsendelse også kunne få denne behandlet af Arbejdsskadestyrelsen, vi håber at der er politisk flertal for dette.
Det blev også fremhævet som meget positivt at nogle kommuner havde ansat en Veterankoordinator (som Slagelse) da mange Veteraner oplever at de ikke bliver forstået og heller ikke får den hjælp de har brug for, her gør Veterankoordinatoren en positiv forskel.
Det var en af de bedste konferencer jeg har været med til, godt tilrettelagt og alle de tørre tal blev fremlagt på en god underholdende saglig måde, tak for det til Soldaterlegatet.
Kurt A. Nissen
Arbejdsskadeforeningen AVS

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt