John blev klogere en tilhørerne blev på det offentlige møde i Slagelse ang. sygedagpenge og ændringer i fleks og førtidspension-lovene.

29 interesserede og spørgende mennesker var mødt op til mødet der blev afholdt i lokalerne hos BUPL i Slagelse, de 2 foreninger Flex Team Slagelse og Arbejdsskadeforeningen AVS havde indbudt den lokale folketingsmedlem og finansordfører John Dyrby Poulsen.

John brugte mange ord på at forklarer hvor stor magt/indflydelse ”regnedrengene” i finansministeriet har på den førte politik, pengene skal passe og der skal hele tiden findes 90 mandater i folketingssalen.
John slog fast at regeringen vil have fjernet varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven, men det skal gøres økonomisk forsvarligt.

I levende 3 timer forklarede John hvordan regeringen vil ændre Danmark, hvordan der skal skaffes arbejdspladser og arbejdspladser, alle der kan arbejde skal arbejde.

De fleste af de 29 tilhører havde spørgsmål og kommentarer til John, han lyttede, svarede eller kommenterede alle der havde ordet, forsamlingen var en blanding af sygemeldte, repræsentanter fra fagforeninger og sagsbehandler fra Slagelse, Holbæk og Køge kommuner, så John hørte mange udlægninger af hvordan folk opfatter dagligdagen for de sygemeldte og arbejdsløse Fleksjobbere.

Personligt må jeg sige at jeg blev bekymret på et mere kvalificeret niveau efterhånden som mødet blev afviklet, John var trofast overfor regeringens politik men desværre var hans viden om hvordan vi opfatter virkeligheden for ringe.

Mange tilhører frygtede stramningerne, frygtede at førtidspensionsloven bliver forringet og at fremtidens Fleksjobbere ville blive fattigere at loven bliver hastet igennem til skade for de syge og sagsbehandlerne i Jobcentrene, derfor blev det også anbefalet at hvis loven bliver vedtaget i december at den så først træder i kraft omkring april 2013 således at den kan blive indført og udført forsvarligt.

Lægekonsulenter, diagnoser, fysiske og psykiske lidelser, tværfaglige team disse ord gik igen og igen – ikke alle fik de svar de efterlyste, men John Dyrby fik meget med hjem som han lovede at kikke på.

Et dækkende referat af mødet kan jeg ikke lave og desværre var pressen ikke til stede, men som det også blev formuleret så blev socialkontoret afskaffet i 2007 og erstattet af et Jobcenter og det er det vi lever med og under i dag.

Således opfattet. Kurt A. Nissen AVS.

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt