En arbejdsskadelig Nytårs udtalelse fra Arbejdsskadeforeningen AVS ved formanden Kurt A. Nissen.
Vi skal se på mulighederne siger regeringen, men hvorfor er der så mange begrænsninger i arbejdsskade og sygedagpengelovene?
2012 var året hvor løfterne ikke blev holdt, varighedsbegrænsningerne i sygedagpengeloven er der stadigvæk, 1 års reglen i arbejdsskadelovgivningen vedr. anmeldelse af arbejdsskader er der stadigvæk, 6 måneders reglen ang. Veteraner med psykiske arbejdsskader, er der stadigvæk.
2013 er året hvor politikerne har lovet, at nu sker der noget ved det, de tidligere har lovet, tør vi tro på det?
Lægekonsulenterne er der stadigvæk på landets Jobcenter, de dårlige lægekonsulenter vil stadigvæk kunne underkende Speciallæger og Speciallægerne finder sig i det – taberne er de sygemeldte.
Regeringen har opfundet noget nyt og noget som ser lovende ud, sundhedskoordinator i regioner og tværgående team i kommunerne, den sygemeldte er på vej til at komme i centrum (håber vi)
Socialpolitikken i Danmark er blevet afløst af Beskæftigelsespolitik, alle som kan lidt, skal yde mere og får mindre for det.
Os i Arbejdsskadeforeningen AVS frygter de kommende såkaldte reformerne,
de arbejdsskadede har betalt ”prisen” andre i samfundet må bidrage mere til samfundet, når den arbejdsskadede er blevet arbejdsduelig igen, vil der være en mere til at holde samfundets hjul i gang.
Vi vil godt tro på politikerne men hvorfor vil samfundet ikke tro på de arbejdsskadede og sygemeldte, hvorfor bliver de mødt af mistro og hvorfor bliver mange med fysiske skader sat på listen over mulige psykiske lidelser.
Tak til den tidligere og den nuværende Skatteminister for deres villighed til at svarer på vores spørgsmål fra AVS ang. Hvad hjælper det de arbejdsskadede at staten lægger afgift på arbejdsskadeerstatningerne, ministeren fastholder sin teori om at jo dyre det bliver for arbejdsgiverne, jo bedre passer de på de ansatte. I AVS tror vi ikke at afgiften gavner andre en statskassen.
Hvorfor kan eller vil Beskæftigelsesministeriet ikke svarer på spørgsmål fra os i AVS, hvis vi fik svar kunne vi måske bedre forstå den førte politik, for det vi ikke forstår, er vi imod.
Hvorfor vil heller ikke Social- og Integrationsministeriet svare på vores spørgsmål ang. muligheden for at klage over uautoriserede psykologer ansat i kommunerne, psykologer som bliver brugt til at vurdere de sygemeldte muligheder for at påtage sig et arbejde – Alle vasker deres hænder.
Vi vil godt have afskaffet Jobcentersyndromet som mange langtidssygemeldte ender med at lide af, kan vi tro på at politikerne vil hjælpe med dette i 2013 eller bliver det først i 2014.
Vi vil godt hører sandheden, for som det kan siges: Hellere få knust nogle drømme, frem for at vågne til et mareridt.
Vi i Arbejdsskadeforeningen AVS ønsker ALLE et godt og Uskadeligt Nyt år.
Kurt A. Nissen
Arbejdsskadeforeningen AVS
Formand Kurt A. Nissen tlf. 23 74 48 21
Jasminvej 7, 4200 Slagelse
Mail: avs-slagelse@stofanet.dk
Hjemmeside: www.arbejdsskadeforeningen.dk

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt