På vegne af AVS kan jeg tilslutte mig denne udtalelse. Kurt A. Nissen

LAFS kommentarer til Sygedagpengereformen
København den 19. december 2013
Mette Frederiksens evne til at fremstille nedskæringspolitikken på det sociale område, som en omsorg for det enkelte menneske er efterhånden legendarisk og en smule patetisk. I forbindelse med den nye reform af sygedagpengesystemet, fremhæves igen hensynet til det enkelte menneske, og hjælpen til at fastholde personer i beskæftigelse, som det egentlige motiv for reformen.
Der er mange paralleller til diskussionen af reformen af førtidspension og fleksjob, hvor argumentationen var den samme; ”Vi må ikke opgive mennesker til en passiv forsørgelse”. Realiteterne er imidlertid, at man i forbindelse med reformen af førtidspensionen, reelt afskaffede muligheden for at få bevilget en førtidspension for personer under 40 år. Det blev i stedet foreslået, at man skulle igennem et ressourceudviklingsforløb for, at understøtte muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller lignende. Realiteten et år efter viser imidlertid, at kun meget få personer, ca. 1500, ved årets udgang er kommet i gang med dette alternativ til en førtidspension. Det var i følge forliget omkring reformen forventet, at der ville blive etableret ca. 14.600 ressourceudviklingsforløb, altså 10 gange så mange.
En tilsvarende situation kan man risikere at havne i, i forbindelse med planerne om de ny fremskyndede jobafklaringsforløb, som skal iværksættes efter 5 mdr. på sygedagpenge.
Når beskæftigelsesministeren vælger at kalde forliget, en ophævelse af varighedsbegrænsningen, er der tale om en tilsnigelse. Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver i virkeligheden nedsat fra 12 mdr. til 5 mdr., hvorefter man overgår på en ny og langt lavere ydelse, ca. 10.000 kr. om måneden, (sygekontanthjælp) som ganske rigtigt ikke er underlagt en varighedsbegrænsning,
og efter forlaget, bliver gjort uafhængig af ægtefælle / samlever indkomst og formue. Så langt så godt.
Men at kalde reformen en ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, er lidt af en tilsnigelse. Man kan frygte, at reformen på sygedagpengeområdet, på mange måder kommer til at modsvare erfaringerne med reformen af førtidspension og fleksjob, som primært er en besparelse, der fjerner muligheder for ordninger (førtidspension) uden reelt, at sætte noget andet i stedet. Reformen på sygedagpengeområdet, kalkulerer da også med at give samfundet er stor besparelse.
Men hvad med borgere med helbredsproblemer?
Hans Dankert, Landsformand for LAFS Merete Hornecker , Næstformand LAFS

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt