”Jobcentersyndromet”

Godt initiativ fra det kommunalpolitiske Beskæftigelses- og Integrationsudvalg i Slagelse kommune, de vil godt mødes med de frivillige sociale foreninger og Arbejdsskadeforeningen AVS er indbudt til onsdag d. 6. august kl. 16 til 17,30 og stedet er Slagelse Jobcenter.

Et passende sted da vi i AVS gerne vil fortælle politikerne om vores negative og positive oplevelser med Ledelsen og dermed sagsbehandlingen i Jobcentret.

Det er jo politikerne som er ansvarlige for hvordan Jobcentret fungere og vi vil meget gerne medvirke til at få fjernet Jobcentersyndromet – et syndrom der opstår efter længere tids dårlig og negativ sagsbehandling, skadelidte -sygemeldte opbygger efterhånden en psykisk overbygning som overskygger den rigtige årsag til sygemeldingen, en overbygning der også medfører dyre og unødvendige psykiatriske speciallægeerklæringer, der i nogen tilfælde nævner muligheden for at sygemeldte nok lider af en Funktionel lidelse som kam behandles med terapi og medicinering – pludselig er den dårlig ryg eller ødelagte arm et mindre problem som er blevet et væsentligt problem som sidder mellem ørene på patienten.

Der har i tidens løb været en væsentlig kritik af de kommunale Lægekonsulenter, denne kritik kunne jo stoppes ved at afskaffe lægekonsulenterne og erstatte dem med lægefaglige personale fra den kliniske enhed fra Regionens sygehuse.

Det er vores opfattelse at personalet i Jobcenter Slagelse er overbebyrdet med arbejde, måske var det en ide at ansætte noget mere administrativ personale, således at sagsbehandlerne kunne bruge deres tid på en aktiv og positiv sagsbehandling og overlade det til andre at give aktindsigt m.m.

Vi i AVS ser frem til at møde alle politikerne fra udvalget, som sagt har vi meget vi gerne vil sige, men vil selvfølgelig også gerne hører hvad politikerne mene og gerne besvarer deres eventuelle spørgsmål.

Kurt A. Nissen formand

Arbejdsskadeforeningen AVS Formand Kurt A. Nissen Postadresse: Jasminvej 7, 4200 Slagelse Tlf. 23744821

mail: avs-slagelse@stofanet.dk

www.arbejdsskadeforeningen.dk