AVS skifter gear ?

Som formand for Arbejdsskadeforeningen AVS har jeg med beklagelse modtaget besked om at vores Rådgiver Otto Dræbye er stoppet som rådgiver i AVS.

En enig bestyrelse har opfordret Otto Dræbye til at forsætte sin valgperiode ud i Frivilligcentret hvor han er repræsentant for Arbejdsskadeforeningen, dette har Otto sagt ja tak til.

Jeg har oplevet Otto siden 2012 hvor han tilbød sin hjælp til de at vores medlemmer som var kommet i klemme i det kommunale system d.v.s. Jobcentret og med Ottos baggrund som tidligere Leder i Korsør kommune og senere Slagelse Jobcenter kunne jeg kun sige ja tak og har ikke fortrudt dette siden.

Otto har ydet en uvurderlig hjælp til mange som næsten havde opgivet håbet om at få den hjælp de havde brug for, han er typen der bider sig fast i en sag og slipper den, ikke får der er opnået mest muligt til gavn for medlemmet.

De sager som Otto har gang i via AVS, gør han selvfølgelig færdige har han oplyst.

Overfor Jobcenter Slagelse har Otto også været meget aktiv ang. hvordan Jobcentret kunne blive bedre til at betjene/behandle borgerne og politikerne i kommunen har fået henvendelser fra Otto om diverse fejl og mangler samt mulige løsninger.

Som tilforordnet bestyrelsen i AVS har Otto været en inspirationskilde og en provokerende debat skaber om hvad AVS kan og burde gøre.

Otto Dræbye bliver svær at undvære, så AVS sætter maskineriet ned i gear, det gear vi var i før Otto kom. AVS forsætter vores rådgivningsarbejde.

På vegne af AVS siger jeg mange tak for den tid du har været aktiv i AVS Otto og ønsker dig god arbejdslyst alle de andre steder hvor du også er frivillig.

På vegne af AVS Kurt A. Nissen formand.