Jobcenter Slagelse inviterer i samarbejde med
Arbejdsskadeforeningen (AVS) og Flex Team Slagelse til

Torsdag den 9. oktober 2014 – Kl. 18.30-21.00
Det afholdes i kantinen på Rådhuset,
Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse
Program:
• Velkomst og præsentation v. Helle Jacobsen, formand for Beskæftigelses – og Integrationsudvalget
• Socialøkonomiske virksomheder for fleksjobbere
• Nye regler for sygedagpenge
• Hvad bruger Jobcenteret deres lægekonsulenter til og hvad er Klinisk Enhed
• Præsentation af VASAC, Quick Care og AS3
• Afslutning
På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål
til Jobcenteret og de to foreninger.
Alle borgere og brugere af Jobcenteret er velkomne.
Tilmelding:
Da vi byder på kaffe, te og kage, bedes tilmelding venligst ske til Jobcenteret via mail til Jan Eriksen: janer@slagelse.dk senest den 6. oktober 2014.

Jobcenter Slagelse – Kalundborgvej 59 A – 4200 Slagelse – Tlf. 5857 3333 – Mail: jobcenter@slagelse.dk