Ingen sygemeldte borgere bliver tvunget til samtale på Slagelse Jobcenter hvis de er indlagt på et sygehus, men hvis ikke sagsbehandleren har fået besked om indlæggelsen kan den indlagte godt opleve at blive ringet op fra Jobcentret da Jobcentret skal følge op på alle sager, hvis det er en meget alvorlig sygdom som borgeren er indlagt for, vil deres sag blive stillet i bero og sygedagpengene vil forsætte indtil der er en nærmere diagnose og fremtidsvurdering – hvis indlæggelsen skyldes en mere ”banal” lidelse som et brækket ben, kan borgeren jo godt tale i telefon med Jobcentret om fremtidsmulighederne.

 

I tilfælde af dødsfald i nærmeste familie, kan Jobcentret efter en individuel vurdering godt stille den sygemeldte borgers sag i bero, indtil borgeren har haft den nødvendige tid til sorgbearbejdelse og andre praktiske handlinger, kontakt altid Jobcentret hvis der er behov for en pause i aktivering eller arbejdsprøvning.

 

Arbejdsskadeforeningen AVS var til et samarbejdsmøde på Slagelse Jobcenter mandag d. 6.7.15 hvor Ledelsen fra Jobcentret gav overstående tilsagn, samtidigt vil Jobcentret vurdere om de har brug for nogle mere fastlagte regler og om der er brug for nogle Etiske retningslinjer for personalet når deres borger oplever en alvorlig krise i deres liv.

 

Magter sygemeldte borger ikke selv at kontakte Jobcentret om indlæggelse eller dødsfald i familien, er der desværre mulighed for at misforståelser kan opstå, jobcentret ved jo ikke hvor borgeren opholder sig når der ringes til dem.

 

Kurt A. Nissen

Formand for Arbejdsskadeforeningen AVS

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt