Alt koster penge også en Arbejdsskadeforening, vi skal være på IT m.m. for at kunne fungere, vi skal kunne komme rundt som bisiddere o.s.v. Derfor er det også dejligt at vi kan modtage §18 midler fra kommunerne og Slagelse giver 10.000 kr. (havde søgt 30.000) Sorø kommune giver 3.000 kr. (havde søgt 10.000) tilvores arbejde i 2016 – Vi siger pænt tak og lover at vi er mere en pengene værd, men uden støtte fra vores medlemmer gik det ikke, også glade for at flere fagforeninger herunder også LO Midtsjælland støtter os praktisk og moralsk, specielt tak til BUPL i Slagelse som gratis stiller lokaler til rådighed for vores rådgivning og diversemøder. På vegne af AVS ønsker jeg alle en Glædelig Jul og et uskadeligt Nytår.
Se mere på www.arbejdsskadeforeningen.dk ang. medlemsskab og frivillige tilskud til vores arbejde.