Arbejdsskader bliver privatiseret

Som formand for Arbejdsskadeforeningen AVS er mit Nytårsønske for 2016 at ALLE der bliver arbejdsskadet skal have deres arbejdsskader anerkendt, kan forsikringen ikke bevise der er andre årsager til skaden eller lidelsen, skal den selvfølgelig anerkendes som den arbejdsbetinget arbejdsskade det er.

Min frygt for 2016 er at Regeringen og et flertal i folketinget vil privatisere Arbejdsskadestyrelsen for at spare penge, fremover skal det hedde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, (det skal være en selvejende institution)

Erhvervssikring skal det hedde, hvorfor ikke Arbejdsskadeforsikring – det er vel det det drejer sig om.

Den tidligere regering med støtte fra Venstre fik udarbejdet rapporter og ekspertforslag ang. forbedringer i arbejdsskadelovgivningen, det måtte dog ikke koster arbejdsgiverne noget, enhver ændring skulle være udgiftsneutral.

Den nuværende regering beskærer Arbejdstilsynets muligheder for at forebygge der sker arbejdsskader.

På vegne af den første Arbejdsskadeforening i Danmark vil jeg påstå at de arbejdsskadede har et alt overskyggende Nytårsønske: Tro på os, anerkend arbejdsskaden, giv os et arbejde vi kan klarer eller en førtidspension vi kan leve af.

Mit eget private lidt naive nytårsønske er at nogen af de ansvarlige politikere læser dette Nytårsnødråb og begynder at tænke på hvordan arbejdsskade-lovgivningen kan blive mere positiv og til gavn for de arbejdsskadede, frem for til gavn for de ulovlige arbejdsgivere og deres grådige forsikringsselskaber.

Sengepraktik i forbindelse med arbejdsprøvninger er opfundet af politikere i folketinget, de har selv sovepauser i salen og måske en sofa på kontoret, men hvorfor skal det gå ud over de arbejdsskadede og langtidssygemeldte.

Kurt A. Nissen

Formand for Arbejdsskadeforeningen AVS