Slagelse Jobcenter – “ikke så ringe endda”

Håber ikke kampen har været forgæves, siden 2007 har mange gode kræfter arbejdet for at skabe Danmarks (måske) bedste Jobcenter i Slagelse.

 

Starten var ikke morsom, hverken for ledelsen eller ansatte i Jobcentret, og slet ikke for brugerne – Har specielt haft fokus og kendskab til afdelingen for Sygedagpenge med mere, her er det gået langsomt frem og tilbage, men mest fremad.

 

Jobcentret blev under den første ledelse meget åbne for samarbejde med Arbejdsskadeforeningen AVS og Fleks Team Slagelse FTS, samt Fagbevægelsen.

 

Der har været afholdt flere årlige Åbne Hus på Jobcentret, hvor AVS og FTS var med til planlægning og afholdelse, det har været rigtigt godt og heldigvis forsætter den nuværende ledelse i Sygedagpengeafdelingen disse Åbne Hus hvor mange borgere har fået mange gode oplysninger og svar på mange spørgsmål.

 

Der afholdes også Samarbejdsmøder på Jobcentret hvor vi frivillige fra AVS og FTS deltager på lige fod med Fagbevægelsen.

 

Det betyder uendeligt meget at os der hjælper borgerne også har direkte adgang til Ledelsen hvis vi mener der er noget der er gået galt og noget der bør rettes, dette er til stor gavn for de sygemeldte borgere.

 

Nu har Slagelse Byråd besluttet at Slagelse Jobcenter skal spare, hvilket har betydet at Jobcentret har reducere 13 stillinger og flyttet rundt på mellemledere samt omfordelt diverse opgaver, de siger det ikke vil gå ud over sagsbehandlingen, men noget vil det jo gå ud over og jeg kan frygte at det bliver det unikke samarbejde der spares på samt afholdelse af Åbent hus på Jobcentret.

 

Arbejdsskadeforeningen ønsker Godt Nytår til ALLE medarbejdere i Slagelse Jobcenter, andre Jobcentrer kunne lærer meget godt af Jer ang. samarbejde og adgang til Ledelsen.

 

Skal der spares mere i kommunen, håber jeg ikke det vil gå ud over mennesker som har brug for hjælp fra kommunen, det gode arbejde siden 2007 må ikke være spildt, Jobcentret har jo ikke ansvaret for den gældenden lovgivning, her ligger ansvaret alene på Folketingspolitikerne og de lytter ikke lige så meget til os som Slagelse Jobcenter gør.

 

Kurt A. Nissen formand for AVS