Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Arbejdsskadeforeningen AVS

Onsdag d. 2 marts 2016 i lokalerne hos BUPL på Nykobbelvej 1 i Slagelse med start kl. 19.00 dørene åbnes kl. 17.00 (da det også er rådgivningsaften)

ALLE medlemmer er velkomne, har man glemt at betale kontingent, kan dette klares ved indgangen 200 kr. pr år (kun kontant denne aften)

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt formanden senest d. 23.02.16

Forslag til dagsorden.

 • Velkomst og valg af dirigent
 • Godkendelse af indkaldelse og forretningsorden samt dagsorden
 • Beretning ved formanden
 • Udtalelse
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af regnskab og budget samt kontingent
 • Valg i henhold til vedtægterne. A) Valg af formand for 2 år – Kurt A. Nissen modtager ikke genvalg – bestyrelsen anbefaler næstformand Tina Huniche som ny formand for AVS
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

 

 1. Jeanne Jeppesen modtager genvalg
 2. Jeanne Gaardboe modtager ikke genvalg – bestyrelsen anbefaler Bjarne Balodis Olsen
 3. Hvis Tina bliver valgt som formand skal der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år og bestyrelsen anbefaler Torben Seerup
 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:

 

 1. Helle Bøgelund modtager genvalg
 2. Lene Lerche modtager ikke genvalg, kandidat efterlyses.
 • Valg af 2 Bilagskontrollanter for 1 år.
 • På valg er Jens Båring
 • Otto Dræby
 • Valg af 2 billagskontrollantssuppleanter:

 

 1. På valg er Hanne Mortensen
 2. På valg er Anette Jensen for 1 år.
 • Eventuelt herunder fri debat om de emner som forsamlingen ønsker at drøfte og som bestyrelsen kan bruge til inspiration.
 • Afslutning ved den afgående formand og den nye.

 

 

På vegne af bestyrelsen og tak for 25 spændene år som formand for AVS Kurt A. Nissen

 

Arbejdsskadeforeningen AVS

Formand Kurt A. Nissen

Jasminvej 7, 4200 Slagelse Mobiltlf. 23744821

Mail: avs-slagelse@stofanet.dk

se også www.arbejdsskadeforeningen.dk

Facebook: søg på arbejdsskader.