Udtalelse/debatindlæg fra Kurt A. Nissen vedr. Nedlæggelse og privatisering af Arbejdsskadestyrelsen.

 

Tror Folketinget virkelig at det hjælper de arbejdsskadede at de nedlægger Arbejdsskadestyrelsen pr. 1.7.16 og samtidigt opretter en selvejende institution med navnet ARBEJDSMARKEDETS ERHVERVSSIKRING ?

 

Et underligt navn når man tænker på at det hidtil har været en styrelse som upartisk skulle sørge for at de arbejdsskadede personer fik den erstatning som de havde krav på i henhold til lovgivningen.

 

Nu er det en selvejende institution med navnet Erhvervssikring som lugter af en sikring af et Erhverv på Arbejdsmarked.

 

Arbejdsskadestyrelsen var en styrelse under Beskæftigelsesministeriet hvor det var ministeren der havde det øverste ansvar, nu er ministeren ”uansvarlig”,  Men hvem har så ansvaret hvis den nye institution Erhvervssikring ikke klarer opgaven ?

 

Hvornår vil der kommer forbedringer i arbejdsskadelovgivningen (gad vide om den stadigvæk hedder det) ALLE skader fysiske som psykiske der er opstået på grund af det arbejde man udfører for en arbejdsgiver, SKAL anerkendes når der ikke er andre årsager, efter min opfattelse. – begrebet bagatelsager skal også behandles og ikke bare afvises – alle regler om forældelse skal ud af lovgivning, lovgivningen skal være til fordel for de skadelidte og dermed samfundet.

 

Arbejdstilsynet skal styrkes til gavn for det forebyggende arbejde til gavn for de ansatte og en besparelse for arbejdsgiveren som slipper billigere i forsikring og bevarer sin arbejdsstyrke.

 

Jeg kender virkeligheden for mange arbejdsskadede personer, til forskel fra mange politikere som ”kun” har læst om dem – en arbejdsskadet person vil tilbage til sit arbejde, vil have sin skade anerkendt og have hjælp til at kunne klare sig selv, hvis det er muligt, først derefter kommer ønsket om en erstatning for det de har mistet, det er den virkelighed jeg kender efter et langt liv med at hjælpe de arbejdsskadede som frivillig, det startede i 1981 med Arbejdsskadeforeningen AVS og i 1984 med at opstarte Landsforeningen For Arbejdsskadede LFA, har også arbejdet som faglig sekretær med speciale i arbejdsskader først i SiD og senere 3F Slagelse, nu er jeg folkepensionist og deler gerne ud af min viden og erfaring.

 

Navnet på den selvejende institution burde være: Arbejdstagersikring (med forbehold) der er for mange forbehold og undtagelser i lovgivningen.

 

Kurt A. Nissen Slagelse d. 3.7.16