Hermed indkaldelse til generalforsamling i Arbejdsskadeforeningen. Er man endnu ikke medlem og ønsker stemmeret kan man betale medlemskab på mobilepay 61 43 75 75 elller reg.nr. 5356 kontonr. 0793313.

Generalforsamling i AVS 1-3-2017 kl. 19.00
Udgivet d. 24-01- 2017 af Tina Huniche

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Arbejdsskadeforeningen AVS.
Onsdag d. 1. marts 2017 i lokalerne hos BUPL på Nykobbelvej 1 i Slagelse med start kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 17.00 da det også er rådgivningsaften.

Alle medlemmer er velkomne, har man glemt, at betale kontingent, kan dette klares ved indgangen. 200,00 kr. pr. år kontant denne aften eller via mobilepay 61 43 75 75.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være tilsendt formanden senest d. 22. februar 2017.

Forslag til dagsorden:

1: Velkomst og valg af dirigent
2: Godkendelse af indkaldelse og forretningsorden samt dagsorden
3: Bestyrelsens beretning
4: Udtalelse
5: Indkomne forslag
6: Godkendelse af regnskab og budget samt kontingent
7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i henhold til vedtægterne
– Berit Rask modtager ikke genvalg, kandidat efterlyses
– Torben Seerup modtager genvalg
8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
– Anette Jensen modtager genvalg
– Helle Bøgelund modtager genvalg
9: Valg af 2 Bilagskontrollanter for 1 år
– På valg er Jens Båring som modtager genvalg
– På valg er Jeanne Gaardboe som ikke modtager genvalg, kandidat efterlyses
10: Valg af 2 Bilagskontrollantsuppleanter for 1 år
– På valg, kandidat efterlyses
– På valg, kandidat efterlyses
11: Eventuelt
12: Afslutning

På vegne af Arbejdsskadeforeningens bestyrelse.

Arbejdsskadeforeningen AVS
Formand Tina Huniche
Katrinevej 40, 4200 Slagelse
Mobiltlf. 61 43 75 75
Mailadresse: avs.formand@gmail.com
Hjemmeside: www.arbejdsskadeforeningen.dk
Facebook gruppe: arbejdsskader