Januar 2018.

Kære medlem

Så er det tid til indbetaling af medlemskontingent til AVS.

Kontingentet for 2018 er:

Arbejdsskadede og støttemedlemmer: 200,00 kr. pr. år
Fagforeninger, organisationer samt arbejdspladser: 500,00kr. pr. år
og følger kalenderåret fra 1/1 – 31/12 2018.

Beløbet bedes indbetales på reg: 5356 konto: 0793313 i
Arbejdernes Landsbank senest d. 15/2 2018 eller via mobilepay på tlf.nr. 61437575.
Anfør tydeligt navn og adresse på indbetalingen.

Der er rådgivningsaften hver den 1. onsdag i måneden fra kl. 17.00-19.00, HUSK tilmelding, da der eller ikke vil være nogle rådgivere på stedet, som er: BUPL Midtsjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse.

Onsdag den 7/3 2018 afholdelse af generalforsamling kl. 19.00 hos BUPL, se nærmere på http://arbejdsskadeforeningen.dk/
Husk det er kun medlemmer der har betalt kontingent der har stemmeret ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Jeanne Jeppesen
Næstformand og kasserer