Arbejdsskadeforeningen AVS støtter borgerforslaget ”Syge skal ud af beskæftigelsespolitikken.”

Det er et springende punkt i beskæftigelsespolitikken i dag, at der ikke er respekt for sygdomme og lægefaglighed. Vi taler om tusindvis af syge mennesker, som ikke anerkendes som værende syge i beskæftigelsessystemet, selvom de har tunge lægeerklæringer på deres helbredsmæssige tilstand og funktionsnedsættelser. Vi taler om, at mange syge mennesker simpelthen ikke har nogen retssikkerhed, fordi systemet ikke respekterer lægeattester og syge som værende syge.

Støt forslaget med din stemme her:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00638