Gode råd

 • Sørg for at få anmeldt arbejdsskader/erhvervsbetingede lidelser inden for fristen på 1 år.
 • Tag kontakt til din fagforening hvis du får en arbejdsskade
 • Hvis vold eller trusler er skyld i arbejdsskaden, bør hændelsen politianmeldes inden 72 timer.
 • Husk at gå til læge inden 72 timer efter en arbejdsulykke og sørg for at alle dine symptomer bliver noteret i den forbindelse.
 • Det er ofte en god idé at blive henvist til Arbejdsmedicinsk Klinik, da de som regel er de bedste til at beskrive din arbejdsbetingede sygdom overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.fl.
 • Få beskrevet hændelsen/forløbet grundigt når din arbejdsskade anmeldes
 • Anmeld altid en arbejdsskade – også selv om du ikke forventer at få varige mén. Det er vigtigt at anmelde mens man stadig har sagen i frisk erindring, hvis der siden opstår gener som følge af skaden
 • Ved arbejdsulykker skal du så vidt muligt prøve at samle informationer og dokumentation om ulykken. Sørg derfor for, at få din arbejdsgivers notater om ulykken, og beskriv samtidig arbejdsgiverens efterfølgende håndtering af arbejdsulykken, f.eks. information til sikkerhedsudvalg, tilkald af Arbejdstilsynet m.v. Dette kan få stor betydning, hvis det efterfølgende viser sig, at der er modstridende opfattelse af ulykken.
 • Når skaden er opstået er det generelt vigtigt, at du løbende får dokumenteret de gener, du har fået som følge af arbejdsskaden. Derfor skal du sørge for at komme til læge, psykolog, fysioterapeut m.fl., dels for at få behandling for din skade, og dels så du efterfølgende kan bevise, at du f.eks. har været uarbejdsdygtig som følge af skaden.
 • Lav en beskrivelse, hvor du beskriver hvad skaden/lidelsen har betydet for dit funktionsniveau. Denne beskrivelse bør indgå både i jobcentersager og arbejdsskadesager
 • Hvis du har en sag i jobcentret som følge af din arbejdsskade, bør du af og til søge aktindsigt for at være sikker på, at der ikke er forkerte oplysninger i sagen
 • Vær altid positiv i forbindelse med afklaring/afprøvning og deltag så vidt muligt. Hvis du må opgive afprøvningen er det også en del af en afklaring
 • Søg hjælp hos din fagforening eller hos AVS, hvis du mister overblikket i din sag eller føler at den går skævt. Det kan både være i forhold til Jobcenter, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og udredning i sundhedssystemet
 • Sørg for at holde fokus på din arbejdsskade når du skal igennem sundhedssystemet, da den ellers har en risiko for at blive nedtonet i forhold til eventuelle andre lidelser.
 • Vær opmærksom på, om læger m.fl. altid noterer dine symptomer i journalen. Hvis dine skader viser sig at være varige, kan din journal dermed vise, at følgerne af skaden har været der siden skaden og altså skyldes arbejdsulykken/den arbejdsbetingede lidelse.
 • Hvis du får det dårligt psykisk på grund af sagsforløbet, så søg hjælp – mange ender med at få en psykisk overbygning som følge af ”jobcentersyndrom”, og så bliver det pludselig den psykiske belastning der stjæler fokus.
 • Vær opmærksom på, at eksisterende lidelser som udgangspunkt IKKE kan bruges som argument for at nægte dig arbejdsskadeerstatning, hvis du har været i stand til at passe et arbejde på normale betingelser indtil skaden indtraf
 • I forbindelse med alle typer arbejdsskader, skal man sørge for at skaffe rigelig dokumentation og/eller vidneforklaringer. Sørg samtidig for at få professionel og kvalificeret hjælp hurtigst muligt, da det også kan have betydning for sagens udfald og dokumentationen af skaderne.
kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt