Hvem er vi?

Har du en fysisk eller psykisk arbejdsskade, eller har du på anden måde fået nedsat din erhvervsevne, og har du brug for rådgivning i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen eller dit Jobcenter.

Så kan AVS måske hjælpe dig.

Alle aktive i foreningen er frivillige og ulønnede. Vi er flere rådgivere med forskellig baggrund, og i fællesskab forsøger vi at yde vores medlemmer HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Den største del af vores arbejde drejer sig om rådgivning af dem der har mistet deres erhvervsevne helt eller delvist – som følge af en arbejdsskade, en erhvervsbetinget lidelse eller på anden vis.

Vi hjælper ikke kun lokalt og alle er velkomne til at rette henvendelse til vores formand – vi har ofte rådgivet medlemmer, som vi kun har været i kontakt med via elektroniske medier.

Når det er relevant, prøver vi at påvirke politikerne, således at lovgivningen bliver til gavn for det forebyggende arbejde, men også til gavn for dem der er blevet ramt af en arbejdsskade eller på anden måde har mistet erhvervsevne helt eller delvist.

Vi arbejder for, at der skal gøres en ekstra indsats på arbejdsskadeområdet. I AVS er dette muligt, på tværs af faggrænser og partipolitiske grænser, som det også fremgår af vores formålsparagraf.

” At være ubunden, også af partipolitik og alene arbejde ud fra medmenneskelige socialpolitiske holdninger til gavn for de arbejdsskadede.”

Vi har siden 1981 ydet rådgivning i forbindelse med selve anmeldelsen og sagsbehandlingen vedr. anerkendelse og erstatningsspørgsmål. Men vi følger også med tiden og diverse ændringer i lovgivningerne, derfor har vi også rådgivning i forbindelse med revalidering – fleksjob – førtidspension og skånejob, når dette er en følge af den nedsatte erhvervsevne.

Vi er politisk neutrale og samarbejder med ALLE positive kræfter, herunder relevante fagforeninger– Vi kan ikke klare alt, men sam­men med andre, kan vi meget.

Vi kan virke som den “Tovholder” den arbejdsskadede person har brug for.

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt