Kontingent

For at være stemmeberettiget til vores generalforsamling, skal kontingent være betalt for tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Kontingent og tilskud kan indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank:

Reg.nr. 5356 kontonr. 0793313
eller
via Mobilepay på mobil 61 43 75 75

HUSK at skrive tydelig navn og adresse på indbetalingen

Satser på kontingent:

Kr. 200,- pr. år for arbejdsskadede medlemmer, samt støttemedlemmer

Kr. 500,- pr. år for organisationer/foreninger, arbejdspladser.


Følgende er gældende vedrørende kontingentbetaling:

  • Kontingentet gælder fra 01. januar til 31. december – så selv man først indmelder sig i juni, skal der betales igen i januar. Dog vil kontingent for indmeldelse efter 30.9. dække indeværende år samt det efterfølgende år.
  • Medlemskabet er gældende fra den dato vi modtager indbetalingen af kontingentet.
  • Bortset fra den første gratis rådgivning, kan man ikke modtage rådgivning, hvis ikke kontingent er betalt

Frivillige tilskud til det arbejde vi udfører i Arbejdsskadeforeningen er meget velkomne, og vi siger tak for alle bidrag.