Værdigrundlag for Arbejdsskadeforeningen, Vestsjælland, Slagelse. AVS

Arbejdsskadeforeningen AVS yder hjælp til selvhjælp. Vi rådgiver arbejdsskadede og andre som har nedsat arbejdsevne.

Vores rådgivning drejer sig primært om sagsbehandling i jobcentret og AES (arbejdsskadesagen), men også støtte til at komme videre og  rådgivning om relevant lægevurdering, samt hjælp til at få overblik over den samlede sag.

Rådgivningen tager udgangspunkt i at sikre, at lovgivningen overholdes og at alle muligheder for at hjælpe borgeren er udtømte.

Vi er neutrale med hensyn til religion, politiske og faglige tilhørsforhold m.v.. Vi respekterer gældende lovgivning og medvirker ikke til at omgås lovgivningen.

Som forening vil vi søge relevant støtte og rådgivning, hvis vi møder problemer som vi ikke har den fornødne viden og kapacitet til selv at løse. Desuden vil vi henvende os til relevante myndigheder, politikere eller samarbejdspartnere hvis vi oplever uhensigtsmæssige virkninger som følge af den generelle sagsbehandling eller lovgivning.

De aktive i AVS er alle frivillige, ingen modtager løn.

Rådgivere fra AVS har alle relevant baggrund og er godkendt af bestyrelsen.

Det er vigtigt for AVS, at borgeren gennem rådgivningsforløbet inddrages og er en aktiv del i egen sag. Vi er rådgiver og bisidder, ikke sagsbehandler.

kvalitets ting viagra er garantien cialis for godt generisk viagra norge et stort utvalg generisk cialis norge er hovedgarantien viagra receptfritt og helse cialis receptfritt